OMO Lucky Dress (since 2014)
โปรแกรมทำนายสีเสื้อเสริมดวงชะตา by Liffolab

 

OMO Lucky Dress เป็นโปรแกรมทำนายดวงชะตาด้วยสีเสื้อที่ทาง Khronos studio ได้ร่วมงานกับ Liffolab พัฒนาขึ้นบนระบบปฎิบัติการ iOS โดยในโปรแกรมมีทั้งระบบดูสีเสื้อเสริมดวงรายวันในด้านต่างๆ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพ ตามวันเกิดของผู้ใช้งาน  นอกจากนั้นยังมีระบบแจ้งเตือนเพื่อให้เลือกสีเสื้อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาสำคัญ และยังสามารถแชร์สีเสื้อเสริมดวงของผู้ใช้ผ่าน facebook ได้ด้วย