Nation News (since 2015)
โปรแกรมแสดงข่าวสารจากสำนักข่าว Nation
by Nation Multimedia Group Public Co.,Ltd.

 

เนชั่นนิวส์เป็นแอพพลิเคชั่นข่าวของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทสื่อครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการในรูปแบบ 3 in 1 รวบรวมเนื้อหา สาระข่าวสารของหนังสือพิมพ์ชั้นนำ 3 ฉบับของไทย คือ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่ให้บริการข่าวสารทั่วไป หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ : หนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนำรายวันภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ The Nation : หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่นำเสนอข่าวของประเทศไทยรวมถึงในข่าวสารในภูมิภาคอาเซียน